miércoles, 21 de octubre de 2009

Carta de Serveis Martí Colomer S.L

MARTÍ COLOMER, S.L.
Informació General

MARTÍ COLOMER, S.L inicia les seves activitats l'any 1945, en la població d’Arenys de Munt.
La nostra principal activitat es el transport públic de viatgers. Aquesta activitat es desenvolupa fonamentalment entre les poblacions d’Arenys de Munt, Arenys de Mar, amb prolongacions a Sant Iscle de Vallalta i el veïnat de Torrentbò que pertany al municipi d’Arenys de Munt.
Es per aquest motiu que em realitzat la present CARTA DE SERVEIS. En aquest document, vostè com a client, trobarà el nostre compromís amb la qualitat de servei i la nostra voluntat de millorar dia a dia. Volem informar-li de forma clara i entenedora els serveis que oferim i els nostres compromisos de qualitat.

Política de Qualitat i Medi Ambient


MARTI COLOMER té com objectiu principal proporcionar als seus clients uns serveis segurs en els que puguin confiar, així com de proporcionar una fiabilitat de resposta per a complir plenament les expectatives del nostre client, tenint com a referència la norma UNE 13.816.

Qualitat es per a nosaltres conèixer el context de la nostra organització quines són les seves expectatives i necessitats per poder complir-les sense errors i al seu temps, fent complir el requisits legals, reglamentaris aplicables i altres requisits subjectes a totes les àrees de la nostra empresa i sobretot en la normativa ambiental. El client és el més important de la companyia i la nostra raó de ser.

Al implantar un sistema de gestió integrat de Qualitat, Medi Ambient i Qualitat del Servei en el Transport Públic segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 i UNE-EN-ISO 13816:2003 es pretén potenciar la participació de tots els participants de l’empresa millorant contínuament la competitivitat i l’eficàcia del sistema, obtenint una satisfacció plena de les nostres parts interessades en el nostre afer diari, respectant sempre i en especial, l’ús de l’aigua, additius i energies com l’electricitat i el combustible. S’analitzaran els processos productius tenint en compte el pensament basat es els riscos i oportunitats i es gestionaran correctament els residus.

D’acord amb aquesta Política establim uns Objectius de Qualitat i Medi Ambient i de la Qualitat del Servei en Transport Públic per a tots els nivells, realitzant un seguiment del seu grau de compliment,  de forma que puguin mesurar la nostra millora contínua.

Com objectius generals tenim:

o        Créixer tant en facturació i número de clients com en la qualitat del servei.
o        Millorar la organització i gestió mediambiental dels aspectes de l’empresa.
o        Disminució de la producció de residus, dels consums d’aigua i energètics, conscienciació del personal, realitzant un seguiment dels mateixos.
o        Augmentar la satisfacció dels nostres clients


En la revisió periòdica del sistema de gestió integrat de Qualitat, Medi Ambient i Qualitat en el Servei en el Transport Públic s’avaluaran les oportunitats de millora del sistema i dels processos, detectant les necessitats d’efectuar canvis en el sistema, incloent la Política i els Objectius de Qualitat i Medi Ambient. 

**  ALS NOSTRES PROVEïDORS I SUBCONTRACTATS.

Segons requisit de les noves versions de la ISO 2015, un fem saber que
els vostres serveis seran evaluats.

17 de desembre del 2017.
Gerència.


Compromisos


  • CRITERI DE QUALITAT 1: NIVELL OFERTAT

CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: EXPLOTACIÓ
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: GRAU OCUPACIÓ
SERVEI DE REFERENCIA- NIVELL D’EXIGÈNCIA- LLINDAR INACEPTABLE

Assegurar un grau d’ocupació promig de 30 places a cada viatge

El 100% dels passatgers viatgen conforme al que es defineix en el servei de referència Els passatgers no viatgen conforme al que es defineix en el servei de referència i es superin les 33 places

  •  CRITERI DE QUALITAT 2: NIVELL OFERTAT

CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: EXPLOTACIÓ
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3:ASISTÈNCIA EN VIATGE
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Resposta davant una averia en ruta, no deixarem a cap passatger immobilitzat en el trajecte El 100% dels passatgers seran recollits per un altre tipus de transport Que un passatger hagi estat abandonat durant el trajecte sense possibilitat de ser recollit per un altre vehicle habilitat por l'operador

  • CRITERI DE QUALITAT 3:ACCESIBILITAT

CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: ACCESIBILITAT INTERNA-EXTERNA
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: ACCESIBILITAT ALS USUARIS AMB M.R.
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Tots els vehicles son adaptats a persones de mobilitat reduïda 100% dels usuaris amb accés als nostres vehicles Quan un usuari amb mobilitat reduïda sigui abandonat sense possibilitat de ser recollit per un altre vehicle habilitat.

  • CRITERI DE QUALITAT 4: INFORMACIÓ
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: INFORMACIÓ GENERAL
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: FONTS D’INFORMACIÓ
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Disponibilitat d’informació actualitzada del servei dins dels vehicles
Que en el 100% dels passatgers disposin de la informació actualitzada
No es disposi de la informació actualitzada.

  • CRITERI DE QUALITAT 5: TEMPS
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: COMPLIMENT D’HORARIS
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: PUNTUALITAT
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Arribades amb correspondència a la RENFE
Que el 80% dels passatgers finalitzin al trajecte sense retards superiors als 10 minuts
Que més del 10% de passatgers finalitzin el trajecte amb retards superiors als 20 minuts, llevat dels casos en què les causes ens siguin alienes

  • CRITERI DE QUALITAT 6: TEMPS

CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: COMPLIMENT D’HORARIS
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: REGULARITAT
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Restablir el servei de transport en cas d’averia
Que el 80% dels viatgers accedeixin al vehicle sense esperar més de l’interval de pas incrementat en un 20% (24 min)
Que més del 10% de passatgers accedeixi al vehicle amb espera superior a l’ interval de pas incrementat en un 50% (30 min), llevats els casos en què les causes ens siguin alienes

  • CRITERI DE QUALITAT 7: ATENCIÓ AL CLIENT

CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: RELACIÓ AMB ELS CLIENTS
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: SERVEI D'ATENCIÓ A RECLAMACIONS, ETC
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Qualsevol queixa, suggeriment i/o reclamació
Que el 98% dels clients que efectuïn consultes o reclamacions siguin atesos d’acord al servei de referència establert
Qualsevol queixa, suggeriment i/o reclamació no sigui atesa en un termini de 48 hores.

  • CRITERI DE QUALITAT 8: CONFORT I SEGURETAT
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: ANTIGUITAT
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: ANTIGUITAT DE LA FLOTA
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

Que el conjunt dels nostres vehicles que presten servei tindran una edat mitja de 7 anys
Que el 100% dels vehicles que presten servei compleixin amb el servei de referència establert
Que la mitja d’edat dels vehicles que presten servei superi els 8 anys

  • CRITERI DE QUALITAT 9: IMPACTE AMBIENTAL
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 2: CONTAMINACIÓ
CRITERI DE QUALITAT NIVELL 3: GASOS
SERVEI DE REFERENCIA--- NIVELL D’EXIGÈNCIA--- LLINDAR INACEPTABLE

No es superarà en cap dels vehicles que prestin servei el valor d’opacitat definit al nivell d’exigència
El 100% dels vehicles que presten servei no superarà el 2’50 de opacitat en emissions de gasos
Que algun dels vehicles que presten servei superi el 2’75 de opacitat


Horaris

Horaris cliqueu als enllaços següents:
Bus de Linea
Bus de Linea amb Detalls

Des de l'11 d'abril de 2009 el servei de bus d'Arenys de Munt ha augmentat el seu servei amb l'ampliació de parades a la zona de serveis d'Arenys de Mar tot mantenint la freqüència de pas.
Recorregut total:Per veure les parades ampliades feu click a l'enllaç inferior:
Informació Atenció al Client

Valorem la seva opinió, la qual ens permetrà millorar el servei que oferim. Els hi agraïm que ens enviïn les seves opinions , suggeriments o reclamacions a través del següents mitjans:

Poden escriuren's o vindre a les nostres oficines situades a:
C/ Rial Bellsolell, Nº 27
ARENYS DE MUNT (BARCELONA)


-enviar-nos un E.MAIL a:

-seguir-nos al Facebook:

http://www.facebook.com/MartiColomerSL

O trucar-nos:
 937 951 254


Gràcies per utilitzar els nostre servei!

Carta de Serveis Martí Colomer

Característiques Básiques:

Martí Colomer S.L inicia les seves activitats l'any 1945 , a la població d'Arenys de Munt.

La nostra principal activitat es el transport públic de viatgers. Aquesta activiat es desenvolupa fonamentalment entre les poblacions d'Arenys de Munt, Arenys de Mar amb prolongacions a Sant Iscle de Vallalta i el veïnat de Torrenbó que pertany al municipi d'Arenys de Munt.